ROASTERY 1886

Ne koristimo surogate, aditive, kao ni veštačke arome, niti boje.

ROASTERY

Od prvoklasnih Arabika i Robusta proizvodimo kafe najboljeg kvaliteta na tržištu, primenjujući iskustvo dugo preko jednog veka, znanje i savremenu tehnologiju. Ne koristimo surogate, aditive, kao ni veštačke arome, niti boje. Svim segmentima proizvodnog procesa pridajemo veliku i jednaku važnost: od berbe i procesovanja, preko transporta i skladištenja do prženja i pakovanja. U sklopu našeg menadžmenta bezbednosti i kvaliteta hrane, naše kafe prolaze mnogobrojne fizičke analize, mikro- biološke kontrole i senzorno ocenjivanje na svakom koraku proizvodnog procesa. Kao rezultat ovako složenog i rigoroznog procesa u mogućnosti smo da našim klijentima obezbeđujemo proizvode najviših standarda u kontinuitetu.

POGLEDAJTE NAŠE PROIZVODE

ROASTERY 1886

KOMPANIJSKI PREZENTER